mymo สินเชื่อห่วงใย วิธีกู้เงินออมสิน 10,000 บาท เช็กขั้นตอนที่นี่

mymo สินเชื่อห่วงใย วิธีกู้เงินออมสิน 10,000 บาท เช็กขั้นตอนที่นี่

เช็กขั้นตอน สมัคร MyMo กู้เงินออมสิน 10,000 บาท สินเชื่อห่วงใย สมัครอย่างไร พร้อมวิธีกู้เงินได้ง่าย ๆ หลังจากที่สมัครจองคิว เพื่อทำการขอกู้เงินเรียบร้อยแล้ว โดยสินเชื่อห่วงใย เพื่อสู้ภัยโควิด 19 ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงินหมุนเวียนใช้สอบในครอบครัว ลดหนี้สินแก้ปัญหาสภาพคล่อง วงเงินกู้ได้สูงสุด 10,000 บาท เปิดให้ยื่นกู้วันแรก 23 มีนาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง โดยจะต้องจองคิวเพื่อสมัครสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด 19 แล้วจึงจะทำการสมัครขอกู้เงินได้นั่นเอง

MyMo สินเชื่อห่วงใย วิธีกู้เงินออมสิน วงเงินให้กู้สูงสุด และอัตราดอกเบี้ย

ทางธนาคารออมสิน ได้มีการกำหนดวงเงินให้กู้ สินเชื่อห่วงใย ธนาคารออมสิน ที่สมัครผ่านแอป mymo โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่อเดือน และการค้ำประกัน ของสินเชื่อห่วงใยสู้ภัยโควิด ดังนี้

วงเงินให้กู้ สินเชื่อห่วงใย ธนาคารออมสินปล่อย สินเชื่อห่วงใย ออมสิน กำหนดวงเงินกู้ ให้กูได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/คน ไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ๆ ของสายงานลูกค้ารายย่อย และองค์กรชุมชน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ สินเชื่อห่วงใย ธนาคารออมสิน

โดยสินเชื่อห่วงใย สู้ภัยโควิด จากธนาคารออมสิน มีะระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุด ไม่เกิน 24 งวด (2 ปี) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (คือเงินต้น – ดอกเบี้ย) โดยเราสามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ แต่ต้องรวมแล้วระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 36 เดือน (3 ปี)

สินเชื่อ ออมสิน 300,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เช็กเงื่อนไขและคุณสมบัติได้ที่นี่

แนะนำ สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ กสิกร วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท เช็คกี่วันรู้ผล มีคำตอบ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเชื่อห่วงใย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคาร อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) เพียงร้อยละ 0.35 ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

การค้ำประกัน และหลักประกัน สินเชื่อห่วงใย

สำหรับสินเชื่อห่วงใย ไม่ต้องมีผู่ค้ำประกัน และไม่ต้องมีหลักประกันในการกู้สินเชื่อ

ค่าธรรมเนียม สินเชื่อห่วงใย

ไม่มีค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการกู้ สินเชื่อห่วงใย ธนาคารออมสิน

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อห่วงใย สู้ภัยโควิด 19 นำมาเพียง บัตรประชาชน

เงื่อนไขสุดพิเศษจากธนาคารออมสิน ขอกู้สินเชื่อห่วงใย

ผู้ที่สนใจสมัครขอกู้สินเชื่อห่วงใย เพื่อสู้ภัยโควิด-19 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป พร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษจากธนาคาร 6 เดือนแรกยังไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ สามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้นานสูงสุด 2 ปี

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract

ในการทำสัญญาเงินกู้นั้น ลูกค้าจำเป็นจะต้องทำผ่านระบบออนไลน์หรือ e-Contract เท่านั้น โดยมีวิธีการดังนี้

ลูกค้ายืนยันทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ผ่าน MyMo ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code และ OTP

ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของลูกค้าที่ยืนยันบน MyMo และจัดเก็ยไว้ในระบบงานของธนาคาร

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)

ในการกู้ สินเชื่อห่วงใย เพื่อสู้ภัยโควิด-19 นั้นกรณีที่เป็นลุกค้าเดิมของสินเชื่อเดิมจากธนาคาร (Bureau ภายใน) ต้องไม่มีสถานะเป็น NPLs โดยลูกค้าสามารถเช็คเครดิตบูโรได้ดังนี้

ลูกค้าสามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน MyMo ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)

วิธีการสมัคร สินเชื่อห่วงใย เพื่อสู้ภัยโควิด-19 สินเชื่อ ออมสิน 10,000 ล่าสุด ก่อนการสมัครเพื่อขอรับสินธิการกู้นั้น  ผู้สมัครต้องมีประวัติการทำธุรกรรมกับทางแอปพลิเคชัน MyMo มาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนและมีบัญชีเงินฝากจากทางธนาคารออมสิน

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป