Michael Tariansky เกี่ยวกับการค้านิวเคลียส

Michael Tariansky เกี่ยวกับการค้านิวเคลียส

การวิจัยเชิงกลยุทธ์โดย Prof Lesley Torrance และคนอื่นๆ เกี่ยวกับการต่อต้านไวรัสมันฝรั่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด และการวิจัยเชิงแปลโดย Dr. Stuart MacFarlane และคนอื่นๆ เกี่ยวกับการวินิจฉัยไวรัสสำหรับไวรัสผลไม้เนื้ออ่อนที่มีความสำคัญทางการค้าหลายชนิดแพลตฟอร์ม High-Performance Computing (HPC)ที่จะเพิ่มความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์พืชผลและการวิจัยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการจัดตั้งขึ้น

โดยองค์กรวิจัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร 6 แห่งคลัสเตอร์ HPC ใหม่มีไว้สำหรับการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช จะช่วยให้นักวิจัยด้านการเพาะปลูกสามารถแบ่งปันข้อมูล พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ใหม่ๆ และจัดการฝึกอบรม และทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างโครงการความร่วมมือใหม่ๆ ในด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ภายในองค์กรพันธมิตรเพียงอย่างเดียว ทรัพยากรชีวสารสนเทศจะ

สนับสนุนงานของนักวิทยาศาสตร์มากกว่า 400 คน 

รวมถึงนักวิจัยเริ่มต้นอาชีพและนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพและด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลสกอตแลนด์ โครงการนี้นำโดยองค์กรวิจัยพืชผล NIAB ร่วมกับสถาบัน James Hutton , Royal Botanic Gardens Kew , Scotland’s Rural 

College , the Royal สวนพฤกษศาสตร์เอดิน

บะระและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ แพลตฟอร์มประกอบด้วยคอร์ CPU มากกว่า 1,700 คอร์ หน่วยความจำ 15 เทราไบต์ และความจุพื้นที่เก็บข้อมูล 1.5 เพตะไบต์ โดยจะจัดขึ้นที่วิทยาเขต Aberdeen ของ James Hutton Instituteหัวหน้าโครงการ ศาสตราจารย์ Mario Caccamo ของ NIAB 

อธิบายว่าคลัสเตอร์ HPC จะสนับสนุนและขยายงาน

ของกลุ่มทั้งหมดและเครือข่ายผู้ทำงานร่วมกันที่กว้างขวางทั่วโลก“การพัฒนาเทคโนโลยีการหาลำดับและจีโนไทป์ รวมถึงความก้าวหน้าในการตรวจสอบและจำแนกลักษณะสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโอกาสที่มีในการประเมินและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง

พันธุกรรมในพืชผลและญาติในป่า 

เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และอื่นๆ ทั่วโลก ความท้าทายด้านอาหารและการทำฟาร์ม” ศาสตราจารย์ Caccamo ศาสตราจารย์ Colin Campbell ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสถาบัน James Hutton กล่าวเสริมว่า “การประมวลผลประสิทธิภาพสูงเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์หลายแขนงที่ดำเนินการโดยสถาบัน ช่วยให้เราสามารถจัดการกับปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับที่เกินกว่าที่เป็นไปได้ด้วยพีซีทั่วไป เช่น การประมวลผล

ลำดับพันธุกรรม ชุดข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการสำรวจระยะไกล 

การวิเคราะห์ภาพไฮเปอร์สเปกตรัมของพืช 

หรือการเรียกใช้แบบจำลองสภาพอากาศและสภาพอากาศที่ซับซ้อน“กลุ่ม Research Computing ของเรามีประสบการณ์มากกว่า 16 ปีในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก HPC และเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากกับการขยายทรัพยากรและการเปิดใช้งานการเข้าถึงระยะไกลไปยังพันธมิตรรายอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ที่มีพนักงานจำนวนมากทำงานจากที่บ้าน ”

ศาสตราจารย์ Caccamo เน้นย้ำว่าปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยเพื่อสนับสนุนและบำรุงเลี้ยงกิจกรรมดังกล่าวคือการจัดหาการเข้าถึงทรัพยากรการคำนวณที่เหมาะสม

Credit : สล็อต / ยูฟ่าสล็อต